Ärikliendile

Alajaamade ja kaabelliinide ehitus
Õhuliinide ehitus
Liitumiskilpide paigaldus
Ajutised liitumised
Projekteerimine
Tänavavalgustuse ehitus ja paigaldus

Erakliendile

Elektriprojektid
Elektripaigaldiste korraline kontroll
Elektririkete tuvastamine ja kõrvaldamine
Elektrikilpide paigaldamine
Elektrijuhtmete vedamine
Vanade elektrisüsteemide väljavahetamine
Pistikupesade ja elektrilülitite vahetamine või paigaldamine
Valgustite paigaldamine (ka välivalgustite paigaldamine)
Kodumasinate ühendamine elektrivõrguga (nt elektripliidid)
Kaitsmete vahetus
Eramu toitekaablite paigaldus ja maanduskontuuri väljaehitamine