Ärikliendile

Alajaamade ja kaabelliinide ehitus
Õhuliinide ehitus
Liitumiskilpide paigaldus
Ajutised liitumised
Projekteerimine
Tänavavalgustuse ehitus ja paigaldus

Erakliendile

Elektriprojektid
Elektripaigaldiste korraline kontroll
Elektririkete tuvastamine ja kõrvaldamine
Elektrikilpide paigaldamine
Ajutised ehitusaegsed liitumised