Ärikliendile

 • Alajaamade ja kaabelliinide ehitus
  Liitumiskilpide paigaldus
  Ajutised liitumised
  Projekteerimine
  Tänavavalgustite ehitus ja paigaldus
 • Erakliendile

 • Elektriprojektid
  Elektripaigaldiste korraline kontroll
  Elektririkete tuvastamine ja kõrvaldamine
  Elektrikilpide paigaldamine
  Elektrijuhtmete vedamine
  Vanade elektrisüsteemide väljavahetamine
  Pistikupesade ja elektrilülitite vahetamine või paigaldamine
  Valgustite paigaldamine (ka välivalgustite paigaldamine)
  Kodumasinate ühendamine elektrivõrguga (nt elektripliidid)
  Kaitsmete vahetus
  Eramu toitekaablite paigaldus ja maanduskontuuri väljaehitamine